Feng Shui rådgivning/konsultation

Feng Shui rådgivning/konsultation


Det går att göra en Feng Shui konsultation eller rådgivning på många olika sätt. Det kan gälla ett specifikt rum, hela hemmet, trädgården eller företaget.
I

En Feng Shui kunsultation går på djupet och talar om vad som behöver göras för att skapa harmoni och balans på platsen. Det går att göra en lättare översyn som då blir mer som en rådgivning med lite enklare information. Allt beror på hur stort problemet upplevs och vad man själv känner är nödvändigt. Oftast är det någon form av obalans när det inte går att sätta fingret på vad som känns fel. Ett rum eller en del av trädgården som inte används är också ett tydligt tecken på att det är något som inte stämmer. Av någon outgrundlig anledning har det även en förmåga att samlas massa skräp och annat som man tror sig behöva på de här platserna. Över tid är det mindre bra för välbefinnandet.

VAD KAN JAG DÅ HJÄLPA DIG MED VID EN FENG SHUI KONSULTATION ELLER RÅDGIVNING?
I
Feng Shui i Hemmet Njut Livet

Feng Shui konsultationer för sköna miljöer

Jo bland annat får du en förklaring till det jag beskrev inledningsvis, alltså varför det så lätt samlas massa skräp på vissa ställen. Du får också svar på varför du kanske inte trivs så bra i ett rum eller på en plats i trädgården. Tillsammans hittar vi eventuella obalanser och vad som behöver göras för att råda bot på det, oftast är det ganska enkla åtgärder. Vill du göra en större förändring i ditt liv och ta ditt hem eller trädgård till hjälp går vi igenom de nio livsaspekterna och lägger en Ba Gua. Det här ett otroligt kraftfullt, roligt och spännande verktyg att jobba med. När man fått vetskapen om vad det kan innebära för att ändra sin livssituation i positiv riktning är ingenting sig likt längre eftersom det här är läran om hur vi påverkas av vår omgivning.

I
Även vid nybyggnation eller utbyggnad är det alltid bra att göra en konsultation. Det är lättare att göra en ändring på en ritning innan man har kommit igång med själva byggandet. Vid till exempel en utbyggnad eller stor renovering där kanske rum byter plats, väggar rivs eller flyttas ändras hela husets Feng Shui. Då kan det vara skönt att veta att det man gör är bra både för huset och för de som bor där. Hör av dig till mig om du vill veta mer.

Mina kontaktuppgifter är: Mail maria@njutlivet.com Telefon 070-99 25 763.

Njut Livet – Konsultationer, rådgivning och utbildning för hälsosamma och närande miljöer i hemmet, trädgården eller företaget.